Stævner

De enkelte spillere modtager invitation til stævner via trænerne.

Nyttige oplysninger:

Stævnetilmelding:
Ved individuel tilmelding. Du får tilmeldingsblanketter af din træner, som afleveres med betaling for stævnet, senest på sidste tilmeldingsdag.
Prisen for deltagelse i et stævne er ca. 100 til 140 kr. pr. række, hvoraf Morud IF Badminton dækker ca. halvdelen for egne spillere.
Prisen vil fremgå af din tilmeldingsblanket.
Du får programmet for stævnet af din træner, forhåbentligt ugen før.
Det forventes at dine forældre selv kører dig til stævnet. Og er din støtte under deltagelsen. Det kan ikke forventes at træner eller ungdomsansvarlig er til stede ved stævnet.

Men du kan altid kontakte den ungdomsansvarlige for eventuelle spørgsmål.

Et lille obs. Vær opmærksom på at et stævne kan vare det meste af dagen, så vær forberedt m.h.t. drikkelse og mad, lidt god læsning eller et spil.
På tilmeldings blanketten er også mulighed for at opgive e-mail adresse, dette giver mulighed for at få program og evt. andre tilbud fra DGI, som f.eks. ferielejr 09 tilsendt pr. mail. (e-mail adressen er kun til internt brug for den ungdomsansvarlige).